O projekte

Pripravili sme pre Vás nový satelit 8 stavebných pozemkov Ku Kyselke. 4 z 8 pozemkov budú mať zvýhodnenú cenu.

V danej lokalite vybudujeme verejnú komunikáciu a verejné inžinierske siete. Obojstranný chodník zároveň dodá lokalite pocit rodinného bývania vhodného pre rodiny s deťmi. V mestkej časti Záblatie je základná občianská vybavenosť vrátane súkromnej a štátnej škôlky len 2 minúty autom od miesta výstavby.

Rezervačná zmluva - vyberte si svoj pozemok a rezervujete ho rezervačnou zmluvou. Súčasťou rezervačnej zmluvy je zloženie rezervačného poplatku vo výške 4000€, ktorý treba uhradiť do 3 pracovných dní.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - ďalším krokom bude uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa podpisuje do 10 pracovných dni od podpisu Rezervačnej zmluvy. Do 3 pracovných dní po jej podpise sa uhrádza 10% z kúpnej ceny pozemku a Zmluva obsahuje dohodnutý splátkový kalendár na zbytok kúpnej ceny.

Stavebné povolenie očakávame maximálne do 10/19, doba výstavby 12 mesiacov, na pozemkoch bude voda, kanál, plyn a elektrika všetky vyvedené na pozemku, na pozemkoch nebude optika ani metalika.